คนที่มีความสุข กับ คนไม่มีความสุข  คิดภาพอะไรในหัว พูดกับตัวเองยังไง ?
 
คนมีความรักที่ดี คิดถึงแต่สิ่งดีๆที่คนรักและตัวเองทำ
นับถือตัวเองและนับถือคนรัก
 
คนมีปัญหากับคนรัก  เขาคิดภาพสิ่งที่คนรักทำ พูดไม่ถูกใจ
คิดเบื่อเซ็งในหัว และพูดกับตัวเองช้ำๆว่า ไปไม่รอด คนอกหัก
ไม่ยอมหายเศร้า เพระาคิดถึงแต่ภาพตอนที่มีความสุขด้วยกัน
ทั้งที่ตอนยังคบกันกลับคิดถึงแต่สิ่งไม่ดีที่อีกคนทำ
 
คนประสบความสำเร็จ เห็นว่าความท้าทายทุกอย่าง
เกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอ เห็นภาพตัวเอง
มีความสุข เติบโต ทำสิ่งดีงามและได้รับผลที่ดีงาม
ลงมือทำสิ่งที่ควรทำอย่างกล้าหาญ มีจิตใจมั่นคง
มีชีวิตที่ยอดเยี่ยม มีพลัง
 
คนไม่ประสบความสำเร็จ คิดแต่สิ่งที่ทำไม่ได้ มองเห็น
และพูดถึงแต่ปัญหา ไม่เห็นทางแก้ในทุกโอากาส
พูดกับตัวเองว่าเขาทำไม่ได้ๆไม่กล้าทำ
 
คนที่เติบโตทางจิตใจ เห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วสลายไป
ต่อเนื่องไม่มีหยุด ต้องพัฒนาความเข้าใจภายนอกและภายใน
อย่างต่อเนื่อง ถอยตัวเองออกมาเป็นคนดู ำด้ปัญญาจากสิ่งที่เกิดขึ้น
เก็บความรุ้ความเข้าใจไว้ จะได้ไม่ต้องเจอเหตุการณ์นั้นอีก
แล้วปล่อยความคิดถึงเหตุการณ์นั้นไป ให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือน
ทรายอากาศในน้ำที่เกิดขึ้นแล้วสลายไปๆ
 
เราสามารถจับรูปแบบความคิดที่หมดพลัง
ความคิดที่ทำให้ล้มเหลวและอื่นๆ ในหัวเรา
และดูแลก่อนที่ความคิดนั้นจะโตจนเกินควบคุม
 
" สิ่งที่ต้องทำคือ เปลี่ยนดีวีดีในหัวตัวเอง "
 
 

Comment

Comment:

Tweet

วันนี้เราก็เพิ่งอัพบล็อกเกี่ยวกับมนุษย์เหมือนกัน

อ่านเอนทรี่นี้ของจขบ.ก็จะมาแจมเพิ่มว่า

You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.

- Sri Ram -Hot! Hot! Hot!

#3 By ' I'm E29AZA ' on 2011-11-24 15:03

เห็นด้วยกับทุกข้อที่กล่าวมา... Hot! Hot!

#2 By Little Fon on 2011-11-24 14:42

  Your blog article is very interesting and fantastic, and at the same time the blog theme is unique and perfect. Good job. To your success.

#1 By north face coats (110.80.36.2) on 2011-11-24 14:26