ความรู้สึกผิด

posted on 29 Nov 2011 16:35 by bananame
ฉันกินมันฝรั่งทอดกรอบถุงหนึ่ง
กรอบ มัน เค็ม
ฉันว่า ชื้นเดียว
แค่อีกชิ้นเดียว
อีกชิ้นเดียว
แค่ชื้นเล็กๆ...
 
คงจะ...อีกแค่ชิ้นเดียว
 
 
โอเค. ชิ้นสุดท้ายแล้ว
กรุบ
กรุบ
กรุบ
งั่ม งั่ม งั่ม
 
 
ตอนนี้เหลือแต่ถุงเปล่าๆ
นิ้วมือฉันทั้งเค็มทั้งเหนียว
 
ฉันไม่อิ่มแต่ถุงว่างเปล่า
เช่น
เดียว
กับ
ฉัน
 

edit @ 29 Nov 2011 17:56:30 by Watoosiri Jansin

Comment

Comment:

Tweet